Regulamin

1.      Karta Podarunkowa jest bonem towarowym w formie plastikowej karty z paskiem magnetycznym lecz nie kartą płatniczą. Z karty nie można wypłacić gotówki.

2.      Karta może zostać wykorzystana wyłącznie w sklepach stacjonarnych TERI GRAND przy zakupie całego asortymentu i usług za wyjątkiem Kart Podarunkowych.

3.       Data ważności oraz wartość Karty znajduje się na pokwitowaniu wydanym przy zakupie Karty. Karta ważna jest 365 dni od chwili jej aktywacji, lecz nie dłużej niż do czasu wyczerpania na niej środków.  Saldo Karty lub jej ważność można sprawdzić w każdym sklepie stacjonarnym TERI GRAND.

4.       Karą można dokonywać zakupów wielokrotnie, aż do wyczerpania całego limitu przypisanego do niej. Jeśli wartość zakupów jest większa niż limit na karcie wówczas można dopłacić resztę  gotówką lub karta płatniczą.

5.       Podczas zakupu Karty Podarunkowej można ją doładować kwotą od 50 zł do 1000 zł. Przy zakupie Karty jest drukowane pokwitowanie, a nie paragon, gdyż jest to wymiana środka płatniczego, a więc nie jest naliczany podatek VAT. 

6.       Karta nie może być wykorzystana po upływie daty ważności oraz w przypadku jej uszkodzenie uniemożliwiającego odczyt danych. W takim przypadku użytkownik karty nie może żądać zwrotu środków pieniężnych. W przypadku jeśli Karta zostanie zgubiona lub skradziona jej duplikat nie będzie wydawany, a zgromadzone na niej środki przepadają. 

7.        W przypadku zwrotu towaru nabytego przy użyciu Karty Podarunkowej, klient otrzyma zwrot na Kartę Podarunkową.  

Produkt dodany do listy obserwowanych produktów